מדיניות החזרת מוצרים

מדיניות החזרת מוצרים

מדיניות החזרת המוצרים מחייבת כל לקוח הרוכש מדרסים במקום זה ולכן מומלץ לקרוא אותה בעיון.

המדרסים הנרכשים בסניפי ניו-פיט (להלן: "החברה") מיוצרים בהתאמה אישית ולפיכך לא ניתן להחזירם, להחליפם או לקבל זיכוי בגינם.

החברה לא תחליף, לא תקבל בחזרה ולא תזכה בגין מדרסים פגומים אם הפגם נגרם על ידי הצרכן ו/או מי מטעמו כתוצאה מתאונה, רשלנות, זדון, הזנחה, שימוש שלא עפ"י הוראות החברה או בגין כל שימוש בלתי סביר אשר גרם לפגם.

החברה תהיה זכאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ולפנים משורת הדין, לקבל בחזרה מדרסים, אף במקרים שהצרכן אינו זכאי להחזירם. במקרים כאמור, הדבר ייעשה בכפוף לתשלום דמי ביטול שיקבעו ע"פ שיקולי החברה ויקוזזו מההחזר הכספי. ההחזר הכספי יבוצע ע"י החברה תוך 30 ימי עסקים לכל היותר ממועד החלטת החברה להסכים לביטול הרכישה ועם קבלת המדרסים חזרה לידיה ביחד עם חשבונית המקור. ההחזר הכספי יבוצע באותו אופן בו בוצע התשלום למעט דמי הביטול.

אין באמור לעיל כדי לחייב את החברה לקבל בחזרה ו/או להחליף ו/או לזכות את הצרכן בגין מדרסים שעל-פי חוק אין היא חייבת לקבל בחזרה ו/או להחליף ו/או לזכות בגינם, וכן אין באמור לעיל כדי להחיל על החברה הוראות דין שאינן חלות עליה.

מדיניות החזרת המוצרים נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מיועדים לגברים ונשים כאחד.